Pomozte nám udržet restaurace a hospody bezpečné a otevřené.

Iniciativa #BEZPECNARESTAURACE je společným závazkem hospodských a personálu a výzvou k hostům dodržovat jednoduchá pravidla. Jejím cílem je sjednotit tato pravidla ve všech gastronomických provozech a prostřednictvím marketingové kampaně podpořit jejich dodržování u hostů i obsluhy.

Abychom tu pro vás mohli být i nadále.

Pravidla 3R+S

Roušky

My je nosíme pořád. Vy je mějte, pokud zrovna nejste u stolu.

RUCE

Při příchodu použijte
dezinfekci na ruce.

ROZESTUPY

Upravili jsme vzdálenost mezi stoly na minimálně 1,5 metru.

Stoly

Stoly dezinfikujeme při každé výměně hostů, pravidelně
pak i další vybavení.

Sklo

Důkladně myjeme sklo a pravidelně čistíme technologie.

SKUPINY

Počet míst u jednoho stolu může být omezen, v souladu s platnými nařízeními.

Jsem host a chci podpořit iniciativu

Pokud chcete podpořit iniciativu #BEZPECNARESTAURACE, ale také samotné hospody a restaurace, navštivte svůj oblíbený podnik (jakmile se otevřou) a chovejte se tam zodpovědně. Podniky, které se zapojí do naší iniciativy poznáte podle toho, že využívají materiály Bezpečné restaurace a jejich obsluha dodržuje stanovená pravidla. Naším společným zájmem je, aby hospody a restaurace zůstaly bezpečné a hlavně otevřené.

Jsem restaurace / hospoda a chci se zapojit

Zapojit se můžete jednoduše. Vyvěste si informační leták na vstupní dveře, případně na jiné vhodné místo u vchodu, další letáky umístěte v prostorech hospody či restaurace – například na dveře od WC. Seznamte s těmito pravidly vaše zaměstnance a vyžadujte jejich dodržování od hostů.

Ihned po znovuotevření hospod a restaurací se rozběhne celonárodní informační kampaň, která za podpory známých kuchařů a restauratérů přiblíží iniciativu široké veřejnosti.

Stáhni, vytiskni, umísti

leták A4
stručný

Doporučujeme vyvěsit na vstupní dveře
do restaurace či hospody.

leták A4
podrobný

Doporučujeme vyvěsit do vnitřních prostor např. na dveře na toaletu.

Oboustranný
stojánek A6

Můžete umístit na výčep nebo bar, případně na stoly.

Více informací

Aktuální znění oficiálních dokumentů, doporučení, návody a další praktické informace k opatřením v souvislosti s COVID-19 naleznete na webových portálech těchto institucí a organizací:
Hospodářská komora – www.komora.cz/koronavirus/
Vláda ČR – www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
Ministerstvo zdravotnictví – koronavirus.mzcr.cz
Ministerstvo financí ČR – www.mfcr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu – www.mpo.cz
Asociace malých a středních podniků a živnostníků – www.amsp.cz
Asociace hotelů a restaurací – www.ahrcr.cz
Českomoravská záruční a rozvojová banka – www.cmzrb.cz

Partneři