Pomozte nám udržet restaurace a hospody bezpečné a otevřené.

Iniciativa #BEZPECNARESTAURACE je společným závazkem hospodských a personálu a výzvou k hostům dodržovat jednoduchá pravidla. Jejím cílem je sjednotit tato pravidla ve všech gastronomických provozech a prostřednictvím marketingové kampaně podpořit jejich dodržování u hostů i obsluhy.

Abychom tu pro vás mohli být i nadále.

Pravidla pro restaurace

ZDRAVÍ

Personál nechodí do práce s příznaky respiračních chorob.

ROUŠKY

Mezi hosty mají zaměstnanci vždy zakrytá ústa.

ČISTOTA

Vybavení restaurace včetně stolů a toalet je dezinfikované.

VZDUCH

Vnitřní prostory restaurace se pravidelně větrají.

STOLY

Vzdálenost mezi stoly je minimálně 1,5 metru.

DEZINFEKCE

Hosté mají k dispozici dezinfekci na ruce.

Pravidla pro hosty

ZDRAVÍ

Když mám teplotu, kašel nebo rýmu, radši zůstanu doma.

ROUŠKA

Když nejsem zrovna u stolu, nosím roušku.

RUCE

Při příchodu si dezinfikuji ruce.

PARTA

Mám rád společnost, ale dodržuji povolený počet lidí u stolu.

BEZPEČÍ

Nejsem škrt, ale o brčko, příbor ani koláč se nedělím.

KLID

Zpívám rád, ale nechám si to domů do sprchy.

Jsem host a chci podpořit Bezpečnou restauraci

Pokud chcete podpořit projekt #BEZPECNARESTAURACE, a tím i samotné hospody a restaurace, navštivte svůj oblíbený podnik a chovejte se tam zodpovědně. Podniky, které se zapojí do naší iniciativy, poznáte podle toho, že jsou označené logem Bezpečné restaurace, využívají materiály Bezpečné restaurace a jejich obsluha dodržuje stanovená pravidla. Naším společným zájmem je, aby hospody a restaurace zůstaly bezpečné a hlavně otevřené.

Jsem restaurace / hospoda a chci se zapojit

Zapojit se můžete jednoduše. Nejprve seznamte všechny zaměstnance s pravidly Bezpečné restaurace, projděte společně připravený kontrolní seznam. Od kteréhokoli z partnerů projektu si vyžádejte zdarma tištěné materiály. Označte provozovnu samolepkou jako Bezpečnou restauraci. Vyvěste si informační plakát na vstupní dveře, případně na jiné vhodné místo u vchodu, další plakáty umístěte v prostorech hospody či restaurace – například na dveře od WC. A dodržujte pečlivě všechny postupy.

Stáhni, vytiskni, umísti

leták A4 stručný

Doporučujeme vyvěsit na vstupní dveře do restaurace či hospody.

leták A4 podrobný

Doporučujeme vyvěsit do vnitřních prostor např. na dveře na toaletu.

STANDARDY

Zkontrolujte si, zda jste pro bezpečnost vašeho podniku udělali opravdu maximum.

SAMOLEPKA

Nalepte na dvěře nebo do blízkosti vchodu do restaurace.

Více informací

Aktuální znění oficiálních dokumentů, doporučení, návody a další praktické informace k opatřením v souvislosti s COVID-19 naleznete na webových portálech těchto institucí a organizací:
Hospodářská komora – www.komora.cz/koronavirus/ Vláda ČR – www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ Ministerstvo zdravotnictví – koronavirus.mzcr.cz Ministerstvo financí ČR – www.mfcr.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu – www.mpo.cz Asociace malých a středních podniků a živnostníků – www.amsp.cz Asociace hotelů a restaurací – www.ahrcr.cz Českomoravská záruční a rozvojová banka – www.cmzrb.cz

Partneři